Tuesday, November 3, 2015

Inspirasi - Kejahatan akan Menghancurkan Diri Sendiri

Seekor serigala berkeliaran di hutan untuk mencari mangsa. Ia mendatangi sebuah desa yang terletak di pinggir hutan. Di sana ia melihat kawanan domba sedang merumput di padang rumput.

Saat itu serigala berencana untuk memangsa salah satu domba dari kawanan domba itu. Tiba-tiba ia menemukan kulit domba terlegeletak di jalan. Melihat kulit domba itu, ide jahatnya muncul. Ia berpikir untuk memakai kulit domba itu dan ia masuk ke kawanan domba. Dengan idenya itu pasti akan dengan muda ia mendapatkan mangsa.

Ketika serigala itu  masuk ke kawanan domba, sang gembala berlari ke tempat itu. Segera ia menuju kandang dan menutup pintu. Saat itu istrinya datang ke sana dan berkatal, "Hari ini saya tidak punya apa-apa untuk dimasak sebagai santapan makan malam. Jadi, sembelihlah seekor domba untuk saya."

Gembala itu ke kandang dan mencari domba yang gemuk. Mengira serigala yang menyamar itu adalah domba, ia pun menyembelihnya dengan kapak.

Kejahatan akan berbalik menghancurkan diri sendiri. Serigala itu ingin domba sebagai mangsanya tetapi akhirnya ia sendiri yang menjadi makanan sang gembala.

No comments:

Post a Comment